bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Protokoły kontroli

Protokół z kontroli SSR w Tczewie z dnia 12 stycznia 2021r.

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku

Protokół kontroli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Gdańsku

Protokół z kontroli Sądu Rejonowego w Tczewie

Protokół z kontroli sprawdzającej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku

 Protokół z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Protokół z kontroli Powiatowego Centrum Pomoc y  Rodzinie w Tczewie

Protokół z kontroli Starostwa Powiatowego  w Tczewie - Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS Pelpln" w ramach programu  wyrównywania różnic między regionami II w obszarze D

Protokół z kontroli sprawdzającej Pomorskiego Państwowego  Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku

Protokół z kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku

Protokół z kontroli sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku

Protokół z kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku z dn.09.01.2015r.

Raport Przedstawicieli Krajowego Mechanizmu Prewencji z wizytacji w dniu 14-15.04.2015 r

Protokół z kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 28.07.2015 r.

Protokół z kontroli sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku z dnia 10.08.2015 r.

Protokół z Kontroli w zakresie prawidłowości funkcjonowania depozytów pienięznych mieszkanców domu pomocy spolecznej z dnia 7.09.2015r.

Protokół z kontroli sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego Oddział Higieny Radiacyjnej w Gdańsku z dnia 28.10.2015r.

Protokół z Kontroli sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku z dnia  12.11.2015r.

Protokół z kontroli sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Gdańsku  z dnia 25.11.2015r.

Protokół Kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 07.01.2016r.

Protokół Kontroli Sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 23.05.2016 r.

Protokół Kontroli Sanitarnej Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego (Dział Higieny Komunalnej) z dnia 23.05.2016 r.

Protokół kontroli w zakresie realizacji indywidualnych planów wsparcia mieszkańców, w tym przestrzegania ich praw

Protokół Kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 04.07.2016

Protokół Kontroli Sądu Okręgowego w Gdańsku za II półrocze 2016 r.Opublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 21.04.2021
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 24.06.2013
Dokument oglądany razy: 2 871