bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne od 2021 r.

Archiwum:

Przetarg nieograniczony - Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 05.10.2020

Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla DPS w Pelplinie z dnia 19.05.2020r.

Przetarg nieograniczony - Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie z dnia 17.09.2019r

Przetarg nieoganiczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS Pelplin

21.05.2018r. został ogłoszony przetarg na:

Dostawę mięsa, wędlin i drobiu dla Domu Pomocy Społecznej w Pelplinie

Adres strony internetowej, na której został opublikowany przetarg nieograniczony:

www.powiat.tczew.pl   zakładka przetargi

Termin składania ofert 29.05.2018 godz. 10:00, miejsce DPS Pelplin, ul. Szpitalna 2,

Budynek Administracji -Sekretariat

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS w Pelplinie

Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla DPS w Pelplinie

Przetarg nieograniczony – dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - dostawa pieczywa dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane w DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane  DPS Pelplin: wymiana rozdzielnicy RGS-II, wymiana instalacji wentylacyjnej w kuchni DPS

Przetarg nieograniczony - zakup i montaż dźwigu osobowego

Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony -dostawa artykułów spożywczych dla DPS Pelplin w 2014/2015

Przetarg nieograniczony - roboty budowlane w DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa, wędlin i drobiu dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - roboty remontowo - budowlane w DPS Pelplin - etap II

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS Pelplin

Przetarg nieograniczony - modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w DPS w Pelplinie

Przetarg nieograniczony - dostawa mięsa wędlin i drobiu dla DPS w Pelplinie

Przetarg nieograniczony - dostawa artykułów spożywczych dla DPS w PelplinieOpublikował: Magdalena Grenc
Publikacja dnia: 11.03.2021
Podpisał: Magdalena Grenc
Dokument z dnia: 16.05.2013
Dokument oglądany razy: 24 267